• 6 May 1923
  •  Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italy

Livio Lorenzon

Biography

Brother of Gianni Solaro.