Kô Hirota

Biography

Kô Hirota is an actor, known for The Story of the Last Chrysanthemum (1939), Chûkon giretsu - Jitsuroku Chûshingura (1928) and Hayabusa: zenpen (1927).