Στο εν λόγω άρθρο παρατίθενται ορισμένες από τις κλασικές ταινίες μικρού μήκους της Maya Deren!

 

1) “Meshes of the afternoon” (1943). Πειραματική ταινία φαντασίας και έκφρασης.

 

 

 

2)”At land” (1944). Εντύπωση προκαλεί η εναλλαγή των πλάνων, καθώς η κοπέλα περνάει ανάμεσα στον κόσμο αόρατη λες και είναι πνεύμα.

 

 

3) Ritual in Transfigured Time (1946)

 

 

4) Maya Deren – The Very Eye Of Night (1958)

 

 

5) Witch’s cradle (Maya Deren , M. Duchamp – 1943)

 

 

6) Maya Deren – Meditation on Violence (1948)

 

 

7) Ensemble for Somnambulists (1951)

 

 

8) Maya Deren – A Study In Choreography For Camera.(1945)  

 

 

9) Maya Deren The Divine Horsemen The Living Gods Of Haiti (1947-1951) 

 

Related Article

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *